ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd zwane dalej „stowarzyszeniem „ jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§2

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Bukwałd gm. Dywity .

Adres: Bukwałd 59

11-001  Dywity

Prezes - Bogumiła Brewka

Zastępca prezesa - Helena Ejświło-Ostrowska

Członek Zarządu - Paweł Borkowski

Skarbik - Katarzyna Sulej

Sekretarz - Helena Tomaszewska