Prezes - Bogumiła Brewka

Zastępca prezesa - Helena Ejświło-Ostrowska

Członek Zarządu - Paweł Borkowski

Skarbik - Katarzyna Sulej

Sekretarz - Helena Tomaszewska