Bukwałd - malownicza wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Dywity (dawniej niem. Gross Buchwalde). Wieś lokowano w dniu 16 września 1344 na terenie leśnym, na terenie wcześniejszego osadnictwa plemion pruskich. W 1789 Bukwałd określono jako wieś królewską z 34 dymami. Z kolei w 1910 r. była to gmina wiejska, obejmująca wieś, jak i stację kolejową. Łącznie gmina obejmowała 864 ha, 94 zamieszkane budynki z 141 gospodarstwami, w której zamieszkiwało 655 osób.

Ta piękna warmińska wieś położona jest w pagórkowatym krajobrazie polodowcowym nad Jeziorem Bukwałdzkim. Od północnego wschodu miejscowość otaczają lasy, a w odległości ok. 3 km znajduje się osada leśna Bukowina, zwana też Bukami.

W Bukwałdzie znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole oraz świetlica. Na boisku szkolnym oraz na terenie nad jeziorem przy świetlicy wiejskiej organizowane są spotkania towarzyskie i kulturalne oraz dyskoteki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd realizuje w świetlicy ciekawe projekty, warsztaty i spotkania dla mieszkańców wsi i przyjezdnych gości.

Mapa