Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w 2013 roku wspomogli świętego Mikołaja i Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd w organizacji Mikołajek dla dzieci.

Bez pomocy takich Przyjaciół nie byłoby możliwe sprawienie tylu radości naszym najmłodszym mieszkańcom a także ich rodzicom.

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu „RADOSNEJ PACZKI” kierujemy do:

 • Pana Rajmunda Antosiaka
 • Pana Leszka Mariana Bujalskiego – Prezesa Firmy Bujalski Spółka z o.o.
 • Firmy PGF „CEFARM" Sp. z o.o. Dywity
 • Pani Teresy Kawałko  – Zakład Cukierniczy Dywity
 • Pani Katarzyny Kowalskiej – Dyrektorai Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA GDANSK
 • Pani Elżbiety Krasowskiej-Jaworskiej – Prezesa Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
 • Pana Marcina Łupkowskiego – Tartak Dywity
 • Pana Józefa Makosiej –  Prezesa Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol – Olsztyn” 
 • Pana Longina Rudzika
 • Pana Jerzego Szulca – Prezesa Firmy TEMPOLD Sp. z o.o.
 • Pani Krystyny Trybulskiej

Im dajesz więcej tym, większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”

                                                                                                    Antoine de Saint Exuper PODZIĘKOWANIE:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD

składa serdeczne podziękowanie

 wszystkim sponsorom i darczyńcom  

za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań

w organizacji

           Zabawy Karnawałowo – Mikołajkowej 2015r.

To dzięki Państwu, możemy przeprowadzić imprezę dla naszych wspaniałych dzieci,
całość dochodu przeznaczamy na zorganizowanie zabawy.

NASZE DZIAŁANIA PODCZAS BALU WSPARLI:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pan Prezes Wojciech Kazior - PGF „CEFARM” Sp.z.o.o
 • Pani Prezes Elżbieta Krasowska-Jaworska - Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
 • Państwo Ewa i Leszek Balcerowicz
 • Pan Prezes Jerzy Szulc - Tempcold Sp.z.o.o.
 • Pan Marcin Łubkowski - Tartak Dywity
 • Pani Katarzyna Kowalska - Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji  Energia S.A.
 • Słodki poczęstunek od Pani Teresy Kawałko