Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd


Bukwałd 59
11-001 Dywity

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

 

Prezes - Bogumiła Brewka

Zastępca prezesa - Helena Ejświło-Ostrowska

Członek Zarządu - Paweł Borkowski

Skarbik - Katarzyna Sulej

Sekretarz - Helena Tomaszewska

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Bukwałd zwane dalej „stowarzyszeniem „ jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§2

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w miejscowości Bukwałd gm. Dywity .

Adres: Bukwałd 59

11-001  Dywity

§3

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest wieś Bukwałd.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców wsi Bukwałd.

Cel ten zamierzamy osiągnąć przez:

 1. Krzewienie wśród mieszkańców Bukwałd i ludzi związanych z tą miejscowością troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój
 2. Współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej oraz wspieranie ich działań poprzez:

Więcej…

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2010

 

Działając jako Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Bukwałd z siedzibą w Bukwałdzie (KRS 0000344751), składam sprawozdanie następującej treści:

 

 1. W roku 2010 stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
 2. W roku 2010 stowarzyszenie rozpoczęło działalność w następującym zakresie:

 

 • organizacja kuligu integracyjnego dla mieszkańców
 • organizacja podchodów dla młodzieży, które na celu miały przybliżyć młodym ludziom walory naszej miejscowości
 • zorganizowanie „Sobótki Bukwałdzkiej” o zasięgu gminnym w celu przybliżenia wszystkim warmińskich tradycji
 • realizacja projektu „Bezpieczne Popołudnia” – Budowa placu zabaw
 • warsztaty świąteczne dla mieszkańców wsi
 • pomoc przy organizacji i realizacji Dnia Ziemi w Bukwałdzie
 • pomoc przy organizacji i realizacji Kulinariów w Bukwałdzie
 • uczestnictwo w szkoleniach dla organizacji pozarządowych

Bukwałd 30.03.2011r.

 
Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 505 gości