SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2010

 

Działając jako Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Bukwałd z siedzibą w Bukwałdzie (KRS 0000344751), składam sprawozdanie następującej treści:

 

  1. W roku 2010 stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
  2. W roku 2010 stowarzyszenie rozpoczęło działalność w następującym zakresie:

 

  • organizacja kuligu integracyjnego dla mieszkańców
  • organizacja podchodów dla młodzieży, które na celu miały przybliżyć młodym ludziom walory naszej miejscowości
  • zorganizowanie „Sobótki Bukwałdzkiej” o zasięgu gminnym w celu przybliżenia wszystkim warmińskich tradycji
  • realizacja projektu „Bezpieczne Popołudnia” – Budowa placu zabaw
  • warsztaty świąteczne dla mieszkańców wsi
  • pomoc przy organizacji i realizacji Dnia Ziemi w Bukwałdzie
  • pomoc przy organizacji i realizacji Kulinariów w Bukwałdzie
  • uczestnictwo w szkoleniach dla organizacji pozarządowych

Bukwałd 30.03.2011r.