Bukwa?d - malownicza wie? po?o?ona w wojewdztwie warmi?sko-mazurskim, w gminie Dywity (dawniej niem. Gross Buchwalde). Wie? lokowano w dniu 16 wrze?nia 1344 na terenie le?nym, na terenie wcze?niejszego osadnictwa plemion pruskich. W 1789 Bukwa?d okre?lono jako wie? krlewsk? z 34 dymami. Z kolei w 1910 r. by?a to gmina wiejska, obejmuj?ca wie?, jak i stacj? kolejow?. ??cznie gmina obejmowa?a 864 ha, 94 zamieszkane budynki z 141 gospodarstwami, w ktrej zamieszkiwa?o 655 osb.

Wie? warmi?ska po?o?ona w pagrkowatym krajobrazie polodowcowym nad Jeziorem Bukwa?dzkim. Od p?nocnego wschodu miejscowo?? otaczaj? lasy, a w odleg?o?ci ok. 3 km znajduje si? osada le?na Bukowina, zwana te? Bukami.

W Bukwa?dzie znajduje si? szko?a podstawowa, przedszkole oraz ?wietlica. Na boisku szkolnym oraz na terenie nad jeziorem i przy remizie stra?ackiej organizowane s? spotkania towarzyskie i dyskoteki. Dawniej organizowano koncerty symfoniczne, konkursy recytatorskie, kursy i warsztaty r?kodzie?a, przygotowywano przedstawienia w ramach zespo?u teatralnego, w szkole znajdowa?a si? izba pami?ci, we wsi dzia?a?o m?odzie?owe schronisko turystyczne. 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Stowarzyszenie Przyjaci? Wsi Bukwa?d

Bukwa?d 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sonda o Bukwa?dzie
Bukwa?d to wspania?a wie?!
 
Ostatnio dodane fotografie
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 456 gości