Prezes - Bogumi?a Brewka

Zast?pca prezesa - Helena Ej?wi?o-Ostrowska

Cz?onek Zarz?du - Pawe? Borkowski

Skarbik - Katarzyna Sulej

Sekretarz - Helena Tomaszewska

 

Stowarzyszenie Przyjaci? Wsi Bukwa?d

Bukwa?d 59
11-001 Dywity

poczta@przyjacielebukwaldu.pl


NIP: 7393773084
KRS: 0000344751
REGON: 280469501

Sondy
Czy Stowarzyszenie pomaga rozwojowi wsi?