Stowarzyszenie założyliśmy z myślą o rozwoju naszej wsi. Od dłuższego czasu animowaliśmy życie kulturalne naszej wsi, stwierdziliśmy jednak, że możemy bardziej efektywnie realizować nasze pomysły zawiązując Stowarzyszenie. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nie tylko mieszkańcy Bukwałdu, ale także goście, rodzina i znajomi. Mamy wiele planów i pomysłów - mamy nadzieję, że o wszystkich dowiecie się Państwo z naszej strony i osobiście.