Zapraszamy mieszkańców Bukwałdu i okolic

na „Sobótkę Bukwałdzką”

23 czerwca 2012r.

o godzinie 18.00

W programie:  

  • Tradycje nocy świętojańskiej .
  •  „Sobótkowe czarowanie” obrazek w wykonaniu dzieci klas 0-III;
  •  „Słowiańskie i warmińskie pląsy” w wykonaniu klas starszych;
  • Plecenie wianków - konkurs na wianek obrzędowy;
  • Podsumowanie projektu ”Bukwałdzka świetlica” i promocja książki „Siedem smacznych dni w Bukwałdzie” / specjały kulinarne- poczęstunek/;
  • Pokaz warsztatu bębniarzy i warsztat plecionkarski –inauguracja. warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane ze środków Gminy Dywity;
  • Woda i ogień – żywioły sobótkowe – wspólna biesiada z pieśnią i tańcami przy ognisku.

ORGANIZATORZY:

* Stowarzyszenie wsi Bukwałd i Rada Sołecka * Fundacja „Prymus” * Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach* Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie *