Dnia 9 kwietnia 2011 roku

zapraszamy wszystkich mieszkańców i miłośników wsi Bukwałd na

upiększanie naszej wsi.

Pragniemy tego dnia uporządkować naszą wieś i podjąć najważniejsze decyzje związane z jej wyglądem.

Prosimy o przyniesienie z sobą grabi, szpadli, sekatorów i zapału do pracy.