Jak karnawał  -  to karnawał !

Jak zabawa  -  to zabawa !

Jak się bawić  - to do rana !

Oj, da dana, oj, da dana !

Rada Sołecka i Sołtys Bukwałdu zapraszają wszystkich mieszkańców na

zabawę karnawałową,

która odbędzie się 5 marca 2011 r.

w świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie

od godz. 19.00 – 2.00.

Wstęp:  20,00 zł od osoby + koszyczek

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!